Zapisnik s 47-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 2. prosinca 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge izrade audiovizualnog i audio spota te izrade vizualnog rješenja i grafičke pripreme za bilbord
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge fiksne telefonije i interneta
 6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge mobilne telefonije i usluge prijenosa podataka
 7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja i ažuriranja računovodstvenog programa
 8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja poslovnog programskog rješenja Centrix
 9. Zahtjev trgovačkog društva My Power Station j.d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal RADIO 101
 10. Zahtjev trgovačkog društva My Power Station j.d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal RADIO 101 ROCK
 11. Zahtjev za upis Kolektiv-a za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture – gueerANarchive kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 12. Zahtjev za upis Institut-a za cjeloživotno učenje kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 13. Razno