Zapisnik s 43-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. studenog 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija – DAB+
  4. Zahtjev trgovačkog društva UNA WORLD d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za  satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal UNA
  5. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
  6. Prijedlog Statuta Agencija za elektroničke medije
  7. Molba Sveučilišta u Splitu za produljenjem roka za obavljanje tehničkog pregleda
  8. Razno