Zapisnik s 42-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 4. studenog 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge održavanja informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga (PMU)
  4. Zahtjev trgovačkog društva Radio Tvornica j.d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za  satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal RADIO TVORNICA
  5. Zahtjev trgovačkog društva Bebop d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za  satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal Jazzradio.hr
  6. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja medijskih usluga u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
  7. Razno