Zapisnik s 41-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 27. listopada 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Zahtjev trgovačkog društva Duplicato media d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za  satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal CineStar TV Action and Thriller
  4. Zahtjev za upis u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa – Kurziv-Platforma za pitanja kulture, medija i dr
  5. Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija DAB+
  6. Razno