Zapisnik 40-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 21. listopada 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2021.
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga
 5. Prijedlog odluke o poništenju postupka jednostavne javne nabave usluge izrade elaborata za uspostavu informacijskog sustava za upravljanje dokumentima u okviru poslovnih procesa Agencije za elektroničke medije
 6. Prijedlog javnog natječaja br. 01/21 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i radijskih programa za 2022.
 7. Prijedlog javnog natječaja br. 02/21 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – nakladnika radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija iz članka 19. i 79. ZEM-a za 2022.
 8. Prijedlog javnog natječaja br. 03/21 za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – televizije i radija za 2022.
 9. Zahtjev trgovačkog društva Iskon Internet d.d. za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev („Iskon.Videoteka“)
 10. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
 11. Izmjena odluke o osnivanju radne skupine za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog plana za prava djece u RH – prijedlog člana
 12. Razno