Zapisnik s 32-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. kolovoza 2021.

Dnevni red:

  1. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 06/21