Zapisnik s 27-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. srpnja 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Otvaranje ponuda temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija broj 3/21 – Grad Split G-ST2; 104,1 MHz
  3. Otvaranje ponuda temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija broj 5/21 – Grad Zagreb i Zagrebačka županija (Z-ZG2); 101,0 MHz
  4. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge izrade elaborata za uspostavu informacijskog sustava za upravljanje dokumentima u okviru poslovnih procesa Agencije za elektroničke medije
  6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge istraživanja na temu navika i obrazaca gledanja TV programa djece i roditelja u Republici Hrvatskoj
  7. Zahtjev društva OT-Optima Telekom d.d. za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev („Videoteka“ i „XXX Videoteka“)
  8. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
  9. Razno