Usluga održavanja informatičke opreme Agencije za elektroničke medije

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 29-21 sjednici, održanoj 27. srpnja 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge održavanja informatičke opreme Agencije za elektroničke medije

Rok za dostavu ponuda je 23. kolovoza 2021. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.