Vijeće za elektroničke medije na 30-21 sjednici otvorilo je ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 06/21.

Vijeće za elektroničke medije je na 30-21 sjednici održanoj 28. srpnja 2021. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 06/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Obavijest