Vijeće donijelo odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja za koncesiju za područje Grada Splita i za koncesiju za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Vijeće za elektroničke medije je na 30-21 sjednici održanoj 28. srpnja 2021. donijelo odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 3/21 za područje Grada Splita (G-ST2). Kao najpovoljniji ponuditelj, temeljem provedenog postupka tajnog glasovanja, jednoglasno je izabrano Sveučilište u Splitu. Navedenom odlukom Sveučilištu u Splitu dodjeljuje se radijska koncesija na predmetnom području na razdoblje od 11 godina.

Na istoj sjednici, Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 5/21 za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije (Z-ZG2); 101,0 MHz.

Kao najpovoljniji ponuditelj, temeljem provedenog postupka tajnog glasovanja, izabrano je trgovačko društvo TOP RADIO d.o.o. i to sa šest glasova. Jedan glas dobio je ponuditelj ZWEI 01 d.o.o. Navedenom odlukom trgovačkom društvu TOP RADIO d.o.o. dodjeljuje se radijska koncesija na predmetnom području na razdoblje od 15 godina.

Ponuditelji kao i zainteresirana javnost imaju mogućnost uvida u ponude koje su sudjelovale u javnom natječaju broj 5/21 u prostorijama Agencije uz prethodnu najavu na e-mail [email protected] .