Vijeće odlučivalo o formalno-pravnim uvjetima ponuda po Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 05/21

U postupku ocjenjivanja ispunjavanja formalno-pravnih uvjeta ponuda pristiglih u postupku po Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 05/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija, Vijeće za elektroničke medije je na 28-21 sjednici održanoj 22. srpnja 2021., odlučilo da će od dva ponuditelja zatražiti dodatna pojašnjenja o njihovim ponudama, sve sukladno članku 20. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija („Narodne novine“, broj 131/13).

Kada Vijeće prikupi zatražena pojašnjenja, donijet će odluku o ispunjavanja formalno-pravnih uvjeta u pogledu svih pristiglih ponuda na prvoj sljedećoj sjednici.