Navike i obrasci gledanja TV programa djece i roditelja u Hrvatskoj – istraživanje, II

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 27-21 sjednici, održanoj 15. srpnja 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge istraživanja –   Navike i obrasci gledanja TV programa djece i roditelja u Hrvatskoj

Rok za dostavu ponuda je 2. kolovoza 2021. do 14,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.