Vijeće za elektroničke medije na 27-21 sjednici otvorilo je ponude pristiglu na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 05/21.

Vijeće za elektroničke medije je na 27-21 sjednici održanoj 15. srpnja 2021. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 05/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.