Otvaranje ponuda – Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija broj 03/21 – Grad Split (G-ST2) – 104,1 MHz i Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija broj 05/21 – Grad Zagreb i Zagrebačka županija (Z-ZG2) – 101,0 MHz

Vijeće za elektroničke medije će na sjednici u četvrtak, 15. srpnja 2021., s početkom u 10:30 sati, otvoriti ponude pristigle na Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija broj 03/21 (Grad Split – 104,1 MHz) objavljene u Narodnim novinama broj 53/2021 od dana 19. svibnja 2021. i broj 05/21 (Grad Zagreb i Zagrebačka Županija – 101 MHZ) objavljene u Narodnim novinama broj 64/2021 od dana 9. lipnja 2021. Sjednica će se održati u Vijećnici Agencije za elektroničke medije, Zagreb – Jagićeva 31 na kojoj će zbog epidemioloških razloga prisustvovati samo članovi Vijeća za elektroničke medije i predstavnici stručnih službi Agencije za elektroničke medije. Odmah po dovršetku sjednice, na mrežnim stranicama Agencije za elektroničke medije objavit će se podatci o pristiglim ponudama na predmetne Obavijesti.