U Narodnim novinama broj 64/2021 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 05/21 (radio) – Grad Zagreb i Zagrebačka županija (Z-ZG2)

Koncesijsko područje obuhvaća Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

Rok za podnošenje zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje potrebne za izradu ponude je 7 dana od objave Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎16. ‎lipnja‎ ‎2021‎.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎9. ‎srpnja 2021‎.

Obavijest

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje.