U Narodnim novinama broj 59/2021 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 04/21 (televizija) – Digitalna regija D1

Područje Digitalne regije D1 obuhvaća Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i dio Brodsko-posavske županije.

Rok za podnošenje zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje potrebne za izradu ponude je 7 dana od objave Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎4. ‎lipnja‎ ‎2021‎.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎28. ‎lipnja ‎2021‎.

Obavijest

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje.