U Narodnim novinama broj 53/2021 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 03/21 (radio).

Rok za podnošenje zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje potrebne za izradu ponude je 7 dana od objave Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎26. ‎svibnja‎ ‎2021‎.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎18. ‎lipnja ‎2021‎.

Obavijest

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje.