U Narodnim novinama broj 34/2021 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 02/21 (radio).

Rok za podnošenje zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje potrebne za izradu ponude je 7 dana od objave Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎9. ‎travnja‎ ‎2021‎.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎3. ‎svibnja ‎2021‎.

Obavijest

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje.