Vijeće za elektroničke medije na 8-21 sjednici otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 01/21.

Vijeće za elektroničke medije je na 8-21 sjednici održanoj 25. veljače 2021. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 01/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Obavijest