Zapisnik s 43-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 16. prosinca 2020.

DNEVNI RED:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave mobilne telefonije i interneta
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave fiksne telefonije i interneta
 5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave održavanja i ažuriranja računovodstenog programa
 6. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge održavanja programskog rješenja Centrix
 7. Zamolba Hrvatskog filmskog saveza za produljenjem roka za pravdanje sredstava za provođenje projekta Obrazovni programi u kinu Tuškanac za djecu i mlade
 8. Zamolba društva Retel d.o.o. za produljenjem roka ispuruke dijela informatičke opreme
 9. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti radija po provedebnom javnom pozivu za područja:
  • šire područje grada Splita (gradovi Split, Kaštela, Solin, Omiš, Makarska i Supetar te općine Dugi Rat, Brela, Baška Voda, Tučepi, Podstrana i Postira)
  • dio grada Zagreba – istočni dio
  • Regija Dalmacija (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija)
  • Regija središnja Hrvatska (Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija te dijelovi Međimurske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije)
 10. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev trgovačkog društva Solford Alpine GmbH
 11. Odluka nadzornog odbora HRT-a o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2021. i povlastice obveznika plaćanja
 12. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija
 13. Produženje ugovora o uređenju internetskog portala za urednicu portala gđu. Anu Dokler
 14. Prijedlog odluke o brisanju pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
 15. Razno