Zapisnik s 37-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. listopada 2020.

Dnevni red:

 1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 06/20
 2. Ovjera zapisnika
 3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave računalne opreme
 5. Plan nabave Agencije za elektroničke medije za 2021.
 6. Izvješće neovisnog revizora za 2019. – godišnji financijski izvještaji Agencije za elektroničke medije za 2019.
 7. Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu – sredstava Fonda
 8. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa društva appinventiv d.o.o. za radijski kanal mojRADIO
 9. Prijedlog odluke o ispisu FULL TELEVIZIJA d.o.o. u stečaju (ranije EX NEXU d.o.o.) za kanal FullTV iz Upisnika pružatelja medijskih usluga, Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa
 10. Zamolba za izmjenom načina produkcije emisije “Za stolom“ od strane pružatelja medijske usluge FADE IN
 11. Osnivanje i plan aktivnosti radne skupine koja će se baviti zaštitom djece i mladih kod oglašavanja u medijima
 12. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija
 13. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
 14. Razno