Zapisnik s 36-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 08. listopada 2020.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa društva Duplicato media d.o.o. za televizijski kanal CineStar TV 1
  4. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija
  5. Razno