Vijeće za elektroničke medije je na 37-20 sjednici otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 06/20 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Vijeće za elektroničke medije je na 37-20 sjednici održanoj 22. listopada 2020. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 06/20 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Obavijest