Zapisnik s 35-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 01. listopada 2020.

DNEVNI RED:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog druge izmjene i dopune plana nabave za 2020.
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave računalne opreme
 5. Prijedlog odluke o naručivanju usluge prilagodbe mrežne stranice Agencije
 6. Prijedlog odluke o sklapanju aneksa ugovora o pružanju usluge provođenja 10 radionica/edukacija o proizvodnji i objavljivanju audiovizualnih, radijskih programa i sadržaja koji su od javnog interesa s društvom Panda komunikacije d.o.o.
 7. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa društva HD-WIN ARENA SPORT d.o.o. za televizijski kanal ARENA SPORT 1
 8. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa društva HD-WIN ARENA SPORT d.o.o. za televizijski kanal ARENA SPORT 2
 9. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa društva HD-WIN ARENA SPORT d.o.o. za televizijski kanal ARENA SPORT 6
 10. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija
 11. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 12. Razno