Zapisnik s 34-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 23. rujna 2020.

DNEVNI RED:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
  4. Razno