Nabava računalne opreme BN 22/20

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 35 – 20 sjednici, održanoj 1. listopada 2020. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave – računalna oprema.

Rok za dostavu ponuda je 9. listopada 2020. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.