Vijeće za elektroničke medije na 28-20 sjednici otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 04/20 i broj 05/20.

Vijeće za elektroničke medije je na 28-20 sjednici održanoj 26. kolovoza 2020. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 04/20 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 05/20 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Obavijest