Vijeće za elektroničke medije je na 9-20 sjednici održanoj 4. ožujka 2020. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 01/20 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 02/20 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 01/20 za obavljanje medijske usluge televizije otvorene su ponude:

Koncesijsko područje – digitalna regijaPonuditelj
d44-d45-46 (MUX D) Grad Zagreb, Velika Gorica, Sveta Nedjelja, Stupnik, dio Samobora, Jastrebarsko,
Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Karlovac, Lasinja, Ozalj, Žakanje, Draganić, Netretić, Duga Resa, Generalski Stol, Barilovići, Krnjak, dio općine Vojnić
KA – VISION d.o.o.
D4 (MUX D)Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisasko-moslavačka, dio Krapinsko-zagorske i dio Karlovačke županije NEZAVISNA TELEVIZIJA d.o.o.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 02/20 za obavljanje medijske usluge radija otvorene su ponude:

Koncesijsko područjePonuditelj
G-OS1Grad OsijekGRADSKI RADIO d.o.o.
L-NGGrad Nova Gradiška i općina Rešetari, Dragalić i CernikRADIO PSUNJ d.o.o.
Z-VZVaraždinska županijaPLANEX RADIO d.o.o.
Z-VZ Varaždinska županijaVARAŽDINSKI RADIO d.o.o.