Nabava uredskog materijala BN 1/20 -II

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 7-20 sjednici, održanoj 19. veljače 2020. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave –uredski materijal.

Rok za dostavu ponuda je 20. ožujka 2020. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.