Zapisnik s 3-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 21. siječnja 2020.

 1. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 2. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluge ispitivanja, pregleda, analize, praćenja i nadzora komercijalnih televizijskih nakladnika na nacionalnoj razini i općih programa Hrvatske radiotelevizije, E-MV 02/20
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge praćenja tiskanih medija, Internet portala te TV i radio emisija, BN 14/20
 4. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 04/19 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za ponuditelje RADIO SJEVEROZAPAD d.o.o., VAL MEDIA d.o.o., HRVATSKI RADIO VALPOVŠTINA d.o.o., MEDIA-MIX-RADIO 105 d.o.o., PLANEX RADIO d.o.o., GLAS PODRAVINE d.o.o. i NOVI RADIO-ZADAR d.o.o.
 5. Prijedlog odluke o poništenju dijela Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 04/19 u odnosu na šire područje grada Mursko Središće (grad Mursko Središće te općine Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec) (G-MS); 104,0 MHz i Grad Koprivnica (G-KC); 94,1 MHz
 6. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 04/19
 7. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije br. 01/20
 8. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 02/20
 9. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 03/20
 10. HOO TV d.o.o. – namjera stjecanja kontrolnog udjela od strane NOVA TV d.d.
 11. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja Udruzi hrvatskih branitelja 121. brigade-pukovnije Nova Gradiška za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal DOMOLJUBNI RADIO
 12. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja društvu INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o. za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal ICV Radio Virovitica
 13. Prijedlog odluke o davanju prethodnog odobrenja na odluku Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe za 2020. te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja
 14. Usvajanje Programa rada za 2020. godinu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije
 15. Razno