Zapisnik s 2-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. siječnja 2020.

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti televizije po provedenom javnom pozivu za područja:
  • Grad Zagreb, Velika Gorica, Sveta Nedelja, Stupnik, dio Samobora, Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Karlovac, Lasinja, Ozalj, Žakanje, Draganić, Netretić, Duga Resa, Generalski Stol, Barilovići, Krnjak, dio općine Vojnić, Bosiljevo
  • Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, dio Krapinsko-zagorske i dio Karlovačke županije
 4. Prijedlog studija opravdanosti za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti televizije za područja:
  • Grad Zagreb, Velika Gorica, Sveta Nedelja, Stupnik, dio Samobora, Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Karlovac, Lasinja, Ozalj, Žakanje, Draganić, Netretić, Duga Resa, Generalski Stol, Barilovići, Krnjak, dio općine Vojnić, Bosiljevo
  • Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, dio Krapinsko-zagorske i dio Karlovačke županije
 5. Prijedlog studija opravdanosti za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija za područja:
  • Varaždinska županija
  • grad Osijek
  • grad Nova Gradiška i općine Rešetari, Dragalić i Cernik
 6. Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2020.
 7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave prehrambenih proizvoda i sredstva za čišćenje, BN 21/20
 8. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave fotokopirnog aparata, BN 19/20
 9. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave održavanja i ažuriranja računovodstvenog programa, BN 13/20
 10. Prijedlog odluke o poništenju postupka jednostavne nabave uredskog materijala, BN 1/20
 11. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge održavanja informatičke opreme, BN 6/20
 12. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave opreme za digitalno arhiviranje podataka-snimke, BN 2/20
 13. Odricanje od koncesije nakladnika VANGA d.o.o., za medijsku uslugu LAGANINI FM Pula, za koncesijsko područje (G-PU2)
 14. Financijsko izvješće vezano uz pravdanje sredstava povodom 12. Dana elektroničkih medija i Aneks ugovora o suorganiziraju 12. Dana elektroničkih medija
 15. Prijedlog odluke o poništenju rješenja o ispisu Tatjane Tolić, novinar-samostalna djelatnost kao pružatelja elektroničke publikacije http://www.najboljeknjige.com/ iz Knjige pružatelja elektroničkih publikacija
 16. Razno