Zapisnik s 41-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. prosinca 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge revizije
  4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge održavanja programskog rješenja Centrix
  5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave u predmetu nabave: Izrada audiovizualnih spotova za kampanju Žene i mediji
  6. Zahtjev nakladnika narodni d.o.o. za dodjelu frekvencije 90,2 Mhz na lokaciji Brač
  7. Prijedlog Operativnog plana za 2020. Agencije za elektroničke medije
  8. Razno