Zapisnik s 01-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 10. siječnja 2020.

DNEVNI RED

  1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 04/19
  2. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
  3. Razno