Nabava opreme za digitalno arhiviranje podataka BN 20/20

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 36-19 sjednici, održanoj 14. studenog 2019. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave –oprema za digitalno arhiviranje podatka.

Rok za dostavu ponuda je 23. prosinca 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.