Obavijest o šestoj radionici u sklopu projekta edukacije pružatelja elektroničkih medija – Osijek