Usluga revizije financijskih izvještaja za 2019.

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 36-19 sjednici, održanoj 14. studenog 2019. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge revizije financijskih izjveštaja za 2019. godinu.

Rok za dostavu ponuda je 6. prosinca 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.