Fiksni telefon i internet.

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 35-19 sjednici, održanoj 31. listopada 2019. donijelo  odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge – fiksni telefon I internet.

Rok za dostavu ponuda je 28. studenog 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.