Vijeće za elektroničke medije je na 34-19 sjednici održanoj 16. listopada 2019. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 03/19 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 03/19 za obavljanje medijske usluge radija otvorene su ponude:

Koncesijsko područje – pristigle ponude

  1. Šire područje grada Benkovca (grad Benkovac i općina Polača) (G-BN); 93,0 MHz – Radio Benkovac d.o.o.