U Narodnim novinama broj 89/2019 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 03/19 (radio)

Rok za podnošenje zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje potrebne za izradu ponude je 7 dana od objave Obavijesti u Narodnim novinama odnosno do ‎27‎. ‎rujna ‎2019‎.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objavljivanja Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎7‎. ‎listopada‎ ‎2019‎.

Obavijest

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje.