Logo Logo

Vijeće za elektroničke medije je na 27-19 sjednici održanoj 4. rujna 2019. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 02/19 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 02/19 za obavljanje medijske usluge radija otvorene su ponude:

Koncesijsko područjePristigle ponude

  1. Grad Bakar (D-BA); 95,8 MHz – MEGA ERP d.o.o.
  2. Šire područje grada Benkovca (grad Benkovac i općina Polača) (G-BN); 93,0 MHz – Nije stigla niti jedna ponuda
  3. Šire područje grada Karlovca (gradovi Karlovac i Duga Resa te općine Barilović i Draganić (L-KA) – HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o.
  4. Grad Varaždin (L-VZ); 96,5 MHz – 1. POŽEŠKI DNEVNIK d.o.o. 2.BONI 042 d.o.o.
  5. Šire područje grada Požege (gradovi Požega i Pleternica te općine Velika, Kaptol, Jakšić i Kutjevo (L-PZ); 90,2 MHz i 96,7 MHz – RADIO VALLIS AUREA d.o.o.
  6. Grad Zadar (G-ZD); 91,0 MHz – ROSS d.o.o.
  7. Šire područje grada Velike Gorice (gradovi Velika Gorica, Ivanić Grad i Dugo Selo te općine Brckovljani, Rugvica, Orle, Martinska Ves, Lekenik, Lasinja, Pokupsko, Pisarovina, Draganić, Kloštar Ivanić i Kravarsko) (L-VG); 94,9 MHz – GOLD FM d.o.o.
  8. Dio grada Dubrovnika (L-DU); 97,5 MHz – SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
  9. Grad Prelog te općine Donji Kraljevec, Goričan, Sveta Marija, Domašinec, Veliki Bukovec, Donji Vidovec i Donja Dubrava (G-PR); 98,8 MHz – STUDIO M d.o.o.