Održavanje informatičke opreme AEM-a

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 24-19 sjednici, održanoj 17. srpnja 2019. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluga održavanja informatičke opreme. Rok za dostavu ponuda je 2. kolovoza 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.