Udomljavanje sustava PMU-a

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 22-19 sjednici, održanoj 3. srpnja 2019. donijelo  odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge – udomljavanje sustava PMU-a

Rok za dostavu ponuda je 29. lipnja 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.