Praćenje tiskanih medija, internet portal, TV i radio emisija

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 20-19 sjednici, održanoj 29. svibnja 2019. donijelo  odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge – praćenja tiskanih medija, internet portal, te TV I radio emisija. Rok za dostavu ponuda je 5. lipnja 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.