Zapisnik s 46-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. prosinca 2018.

Zapisnik s 46-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. prosinca 2018.  

DNEVNI RED 

 1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 05/18
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave pružanja usluge mobilne telefonije i interneta
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave opreme za pohranu podataka
 5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave printera
 6. Prijedlog dopune odluke o odabiru ponude u predmetu nabave izrade brošura
 7. Prijedlog odluke o upisu Udruge građana SPIRIT kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 8. Prijedlog odluke o upisu Udruge građana SPIRIT kao neprofitnog proizvođača radijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 9. Prijedlog odluke o upisu Kulturno športske braniteljske udruge kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 10. Zamolba za odgodom tehničkog pregleda od strane IN ECO d.o.o.
 11. Razno