Otvorene ponude temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 05/18

Vijeće za elektroničke medije je na 46-18 sjednici održanoj 12. prosinca 2018. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 05/18 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Otvorene ponude