Logo Logo

Zapisnik s 44-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. studenoga 2018 .

Zapisnik s 44-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. studenoga 2018 .

DNEVNI RED 

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Izrada brošura
  4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave: Izrada revizorskih izvješća
  5. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja Tranzistoru, obrtu za informiranje i marketing za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal Tranzistor
  6. Prijedlog odluke o upisu, odbijanju upisa i ispisu pružatelje elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  7. Prethodno odobrenje na Odluku o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2019. te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja
  8. Predstavljanje koncepta i aktivnosti Dana medijske pismenosti 2019.
  9. Razno