Zapisnik s 43-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. studenoga 2018.

Zapisnik s 43-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. studenoga 2018.  

DNEVNI RED
1. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
2. Razno