Zapisnik s 41-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 9. studenoga 2018.

Zapisnik s 41-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 9. studenoga 2018.  

DNEVNI RED 

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 04/18 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i radija
  4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge fiksne telefonije i interneta
  5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge mobilne telefonije i usluge prijenosa podataka
  6. Molba za produljenjem roka za obavljanje tehničkog pregleda trgovačkog društva Antenna d.o.o.
  7. Prijedlog odluke vezano za privremeno eksperimentalno emitiranje u digitalnoj radiodifuziji radijskog programskog kanala u tehnologiji DAB+
  8. Razno