Zapisnik s 40-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 31. listopada 2018.

Zapisnik s 40-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 31. listopada 2018.  

DNEVNI RED 

  1. Ovjera zapisnika
  2. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i radija br. 04/18
  3. Prijedlog odluke o dopuštenosti koncentracije vezano na vlasničku strukturu Yammat d.o.o. i E2E4MUSIK d.o.o. kao člana navedenog društva
  4. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  5. Razno