Zapisnik s 39-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. listopada 2018.

Zapisnik s 39-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. listopada 2018.  

DNEVNI RED 

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 05/18 za područje grada Splita (G-ST2)
  4. Prijedlog Odluke u svezi s postupanjem Agencije kod isplate sredstava Fonda nakon  programskog i financijskog pravdanja dodijeljenih sredstava, Fond 1/2017 i Fond 2/2017
  5. Razno